MA

Afirka ta farko.
Gyara Afrika, Gyara duniya.
Makomar Afirka.